ECN part of TNO

ECN ontwikkelt kennis en technologie met en voor de markt om de overgang naar een duurzame energiehuishouding mogelijk te maken. ECN ontwikkelt in samenwerking met een consortium van partijen de MILENA-OLGA-technologie. Rondom deze technologie gaat ECN in samenwerking met vele ander partijen innovaties door ontwikkelen, zoals de productie van BTX of waterstof. Ook heeft ECN specifieke expertise op het gebied van de voorbehandeling van biomassa, zoals Pyrolyse en de Torrwash Technologie. 

‌ECN heeft haar krachten gebundeld met TNO, waardoor er een krachtig kennisinstituut is ontstaan. De organisatie werkt ook aan de plannen om de kleine MILENA pilotinstallatie (van ECN) en de pilot installatie van een superkritische water vergasser van TNO naar Alkmaar te brengen, zodat er unieke mogelijkheden ontstaan voor het testen van innovaties. 
Bezoek de website

Unieke kansen voor wetenschap, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en innoverende bedrijven.

Neem contact op

Adres

Barnsteenstraat 8 
‌1812 SE Alkmaar‌

Contact

‌Peter Simões
Directeur InVesta
+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org