Waarom INVESTA

Er zijn veel bedrijven in Nederland met ambities op het gebied van thermochemische omzetting van biogene afvalstromen naar duurzame moleculen, maar het is voor hen moeilijk om nieuwe ideeën of prototypen door te ontwikkelen en te testen. Veel interessante innovaties worden niet tot eindproduct ontwikkeld, omdat ondernemers struikelen over de randvoorwaarden voor een succesvolle introductie. Het is moeilijk om een geschikte, betaalbare en goed ingerichte omgeving te vinden om te demonstreren en te testen. Ook hebben ondernemers veelal moeite aansluiting te vinden met kennispartijen en onderwijs. Ook kan financiering een probleem zijn, omdat financiers pas instappen als pilots en demo’s een succes blijken te zijn. Dankzij een integrale aanpak (kennis, coaching, contacten, toegang tot kapitaal, services en werkruimte) helpt InVesta ondernemers om deze barrières te slechten, zodat ideeën snel tot ontwikkeling komen.

Missie

De Stichting InVesta wil zorgen voor een structurele versterking van de keten van thermo chemische technologie in Nederland. InVesta stimuleert, faciliteert en verbindt partijen om innovaties in deze keten te ontwikkelen en vermarkten. Ze richt zich op de gehele keten van biogene afvalstromen tot eindproduct. InVesta is interessant voor partijen die in de keten technieken willen testen. Hiertoe stelt zij faciliteiten beschikbaar waar pilots en demo’s kunnen worden getest en gepresenteerd.

Visie

Thermo-chemische omzetting van afvalstromen zoals biomassaresiduen is een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening en het streven naar een circulaire maatschappij door afvalstromen om te zetten naar duurzame producten.

Doel

De ontwikkeling van InVesta heeft tot doel een bijdrage te leveren aan:

- Het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële toepassingen van ‘syngas’ ofwel ‘productgas’ mogelijk maken. Dit geldt voor de gehele keten van biogene afvalstromen tot eindproduct.

- Het beter benutten van afvalstromen, CO2-uitstoot te reduceren en duurzame brandstoffen te produceren om de transportsector te verduurzamen 

- Het verbinden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven om te komen tot nieuwe technologische ontwikkelingen om het benodigde duurzame energiesysteem van de toekomst vorm te geven.

- Het versterken van het energiecluster in de regio Noord-Holland Noord en Nederland door het creëren van werkgelegenheid en een aantrekkelijke (internationale) vestigingslocatie.

Unieke kansen voor wetenschap, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en innoverende bedrijven.

Neem contact op
TNO Energy projects

Adres

Diamantweg 38
‌1812 RC Alkmaar

contact

‌Peter Simões
‌Directeur InVesta
‌‌+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org

Volg ons