Van ruwe biomassa naar een groene economie

Het expertisecentrum InVesta bundelt baanbrekende technologie en topexpertise op het gebied van de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Vergassing van biomassa heeft een hoger rendement, kan grootschaliger toegepast worden en levert hoogwaardiger gas dan vergisting. Het hoogwaardige, duurzame gas kent een brede toepassing voor de productie van elektriciteit en warmte, als transportbrandstof en als grondstof voor de chemische industrie. Daarmee is het een aanjager van een keten van biobased activiteiten, van grondstofinzameling en ­opwerking naar toepassing en exploitatie.

Focus op Biomassavergassing

Pijler van InVesta is de ontwikkeling van groen gas door biomassavergassing. In dat perspectief wordt op het Park op dit moment door het bedrijf Ambigo een demonstratie-installatie ontwikkeld met de MILENA-technologie van ECN. Op hetzelfde bedrijfsterrein is nabij het InVesta terrein een vergassingstechnologie van het bedrijf SCW Systems in opbouw. SCW Systems werkt met de technologie van superkritische watervergassing. Met deze technologie wordt biomassa onder hoge temperatuur en druk een productgas geproduceerd.

Unieke kansen voor wetenschap, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en innoverende bedrijven.

Neem contact op

Adres

Barnsteenstraat 8 
‌1812 SE Alkmaar‌

Contact

‌Peter Simões
Directeur InVesta
+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org