Van biogene afvalstromen naar een groene economie

‌Het expertisecentrum InVesta bundelt baanbrekende technologie en topexpertise op het gebied van de voorbehandeling en vergassing van biomassa residu. Thermochemische omzetting van biogene afvalstromen is een hoogwaardige toepassing, heeft een hoger rendement dan ouderwetse verbranding en kan grootschaliger toegepast worden. Het hoogwaardige, duurzame syngas wat in de basis geproduceerd wordt kent een brede toepassing voor de productie van (transport)brandstoffen zoals waterstof en groen gas, als grondstof voor de chemische industrie, als wel voor de productie van duurzame elektriciteit en warmte. Daarmee is het een aanjager van een keten van biobased activiteiten, van grondstofinzameling en ­opwerking naar toepassing en exploitatie. Daarnaast lenen verschillende thermo-chemische technologieën zich ook nog eens voor benutting van CO2. CO2 kan in combinatie met waterstof worden gebruikt als grondstof voor nieuwe energiedragers of direct worden gebruikt als grondstof in de tuinbouwsector.

InVesta is de centrale locatie waar de technologieontwikkeling op het gebied van thermo-chemie en het toepassen van de geproduceerde productiegassen plaatsvindt. InVesta haalt innovaties uit de laboratoria, ontwikkelt ze verder en beproeft ze in pilot en demo situaties. Basis is de thermo-chemische technologie. Maar ook is InVesta actief in zowel de voorbewerking van feedstocks als de omzetting van de geproduceerde gassen naar eindproducten.

Focus op technologie ontwikkeling 

Pijler van InVesta is de ontwikkeling van technologie op het gebied van thermo-chemische omzetting van biogene afvalstromen naar duurzame moleculen. Deze moleculen worden vervolgens opgewerkt tot diverse energiedragers. InVesta richt zich op Technology Readiness Level (TRL) niveau’s van 5 (pilots) tot 9 (technisch en commercieel gereed). In dat perspectief wordt bij InVesta op dit moment door verschillende technologie-ontwikkelaars demonstratie-installaties ontwikkeld om te demonstreren dat de technologie werkt en een commercieel succes kan zijn. ‌

Unieke kansen voor wetenschap, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en innoverende bedrijven.

Neem contact op
TNO Energy projects

Adres

Diamantweg 38
‌1812 RC Alkmaar

contact

‌Peter Simões
‌Directeur InVesta
‌‌+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org

Volg ons