hét expertisecentrum 
‌voor vergassings-technologieËN
‌In dit Noord-Hollandse bedrijvencluster werken ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan duurzame en innovatieve waterstof en groen gas initiatieven. Technologieontwikkeling op het gebied van thermo-chemische omzetting en een brede toepassing van de hiermee geproduceerde gassen staan centraal. 

‌Met deze technologieën kan een heel scala aan biogene afvalstromen als feedstock ingezet worden zoals agri-residu, bermgrassen, rioolslib, zeewier, mest en afvalhout. Maar ook plastic afval is uitermate geschikt voor thermo-chemische omzetting, waarmee dan ook sprake is van chemische recycling.

Focus 

op technologie-ontwikkeling

‌Thermochemische omzetting van biogene afvalstromen is een hoogwaardige toepassing en heeft een hoger rendement dan ouderwetse verbranding, kan grootschaliger toegepast worden en het hoogwaardige gas kan worden omgezet naar vele energiedragers zoals groen gas of biobrandstoffen…
Lees verder

CORONA MAATREGELEN

Adres

Postbus 1044
‌ 1810 KA Alkmaar‌

Contact

‌Peter Simões
Directeur InVesta
+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org