Green Deal

Met de ondertekening van een Green Deal in juni 2016 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Institute for Valorisation and Expertise in Thermochemics Alkmaar (InVesta) tot het expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing. De concrete afspraken zijn ondertekend door Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw S.A.M. Dijksma, en afgevaardigden van gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland. Ook meewerkende partijen TAQA, New Energy Coalition, ECN, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Alliander tekenden mee.

Unieke kansen voor wetenschap, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en innoverende bedrijven.

Neem contact op

Adres

Postbus 1044
‌ 1810 KA Alkmaar‌

Contact

‌Peter Simões
Directeur InVesta
+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org