Startups

Het Expertisecentrum Investa werkt nauw samen met de incubator IDEA. Innovatieve ondernemers vinden bij de incubator IDEA een gesprekspartner die veel ervaring heeft in het door ontwikkelen van ideeën tot een markt gereed product. IDEA helpt ondernemers met de bedrijfsvoering en brengt ondernemers ook in contact met subsidieverstrekkers of investeerders. In de vorige fase van ontwikkeling kan IDEA ook pre-seed geld verstrekken. Zo ontstaat een nauwe band met de ondernemer en kunnen we alle gewenste kennis, ervaring en expertise inbrengen.

IDEA ziet vooral kansen in de volgende thema’s:

- De biobased economie
- Duurzame bouw
- Energieopwekking uit onder meer zon, wind en water.

‌IDEA is gevestigd bij InHolland te Alkmaar.

IDEA biedt partijen:

1) Kennis en coaching
IDEA kan technische kennis inbrengen om productideeën verder uit te werken tot modellen, prototypes en uiteindelijk volwassen producten. Daarnaast biedt IDEA dankzij het netwerk toegang tot alle bedrijfskundige, juridische en commerciële kennis die nodig is om producten en ondernemingen verder te ontwikkelen en succesvol te maken.

2) Matchmaking
IDEA brengt innovatieve ondernemers in contact met andere bedrijven en partijen (bijvoorbeeld kennisinstellingen) die meerwaarde bieden bij het uitwerken en realiseren van innovatieve ideeën.

3) Faciliteiten
IDEA stelt ondernemers faciliteiten ter beschikking, zoals kantoren, secretariële ondersteuning, vergaderruimtes, laboratoria en collegezalen.

Unieke kansen voor wetenschap, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en innoverende bedrijven.

Neem contact op
TNO Energy projects

Adres

Diamantweg 38
‌1812 RC Alkmaar

contact

‌Peter Simões
‌Directeur InVesta
‌‌+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org

Volg ons