Studenten aan de slag voor InVesta

Investa werkt samen met vier studenten van Inholland om te onderzoeken hoe InVesta in de toekomst een financieel gezonde stichting wordt, die niet meer afhankelijk is van subsidies. De bedoeling is om tot een algemeen financieringsmodel te komen die toepasbaar is voor alle toekomstige vestigers van InVesta.

Alexandre Zandbergen, Operations Manager InVesta begeleidt de studenten bij hun opdracht. “Op dit moment wordt voor ieder nieuw project alles opnieuw berekend en bepaald. Dat kost veel tijd. Het gebeurt ook dat projecten worden stopgezet of dat het bedrijf toch besluit om zelf alternatieve locatie te zoeken en dan is er veel werk voor niks geweest. Daarom is het van belang om één financieringsmodel te maken, dat voor beide partijen interessant is.”

Naar verwachting is het onderzoek tegen het einde van 2019 gereed. Het financieringsmodel moet onder andere een duidelijk kostenplaatje opleveren dat wordt doorbelast naar iedere potentiële vestiger.

Adres

Barnsteenstraat 8 
‌1812 SE Alkmaar‌

Contact

‌Peter Simões
Directeur InVesta
+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org