Provincie versoepelt voorwaarden subsidie InVesta

De provincie Noord-Holland wil dat bedrijven zich snel kunnen vestigen op InVesta, het expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie in Alkmaar. De provincie heeft besloten om de voorwaarden voor de verlening van een subsidie aan het onderzoekscentrum aan te passen.

InVesta faciliteert bedrijven bij het doen van onderzoek naar de productie van groen gas uit houtachtig materiaal. Groen gas wordt gezien als een belangrijke vervanger van aardgas.

De provincie heeft in 2016 besloten om een subsidie van 960.000,- euro aan InVesta te verlenen onder voorwaarde dat eerst een besluit moest zijn genomen over de bouw van Ambigo. Ambigo (voorheen Milena Olga Esme genoemd) is een door ECN ontwikkelde innovatieve installatie waarmee uit houtachtig materiaal groen gas kan worden geproduceerd.

De bouw van Ambigo heeft vertraging opgelopen en daardoor heeft InVesta de subsidie van de provincie nog niet ontvangen. Zonder de provinciale bijdrage kan InVesta bedrijven niet goed faciliteren en lukt het niet alle noodzakelijke investeringen te doen. Veel bedrijven hebben belangstelling om zich op InVesta te vestigen, maar als InVesta nog langer wacht dan zullen geïnteresseerde bedrijven naar verwachting afhaken én bestaat bovendien de kans dat de subsidie van 1miljoen euro die is toegekend door het ministerie van EZK, eind 2019 wordt teruggetrokken.

Gedeputeerde Staten willen niet dat de vestiging van bedrijven op InVesta wordt geblokkeerd en hebben daarom besloten om de voorwaarde te laten vervallen waarbij de subsidie gekoppeld is aan de bouw van Ambigo. Dit betekent dat het subsidiebedrag op korte termijn wordt uitgekeerd. InVesta verwacht, op basis van de huidige belangstelling, dat ook zonder Ambigo een sluitende exploitatie haalbaar is.
TNO Energy projects

Adres

Diamantweg 38
‌1812 RC Alkmaar

contact

‌Peter Simões
‌Directeur InVesta
‌‌+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org

Volg ons