PosHYdon: test op land succesvol van start

De onshore-test van PosHYdon is succesvol afgetrapt op het terrein van InVesta in Alkmaar. PosHYdon heeft als doel groene waterstof te produceren op een operationeel gasplatform op de Nederlandse Noordzee. Het zal de eerste keer zijn dat drie offshore energiesystemen worden geïntegreerd en het op zee geproduceerde waterstof tezamen met aardgas via de bestaande pijpleiding naar land wordt getransporteerd. Deze pilot is essentieel voor de ontwikkeling van grootschalige productie van groene waterstof op zee en daarmee voor de energietransitie in Nederland en Noordwest-Europa. Na deze testperiode op land wordt de electrolyzer offshore overgebracht naar het Q13a-A platform, 13 kilometer uit de kust van Scheveningen. De eerste offshore groene waterstofproductie staat gepland voor de start van het vierde kwartaal van dit jaar.‌

‌René Peters, Business Director Gas Technologies TNO en initiatiefnemer van het North Sea Energy Programma: “PosHYdon is een perfect voorbeeld van systeemintegratie op de Noordzee. In veel onderzoeken wordt waterstof gezien als de ontbrekende schakel in de energietransitie, waarbij veel gesproken wordt over alle kansen. Maar hier, vlak voor de kust van Scheveningen, zal het later dit jaar daadwerkelijk plaatsvinden. PosHYdon leert ons veel over de volgende stappen die gezet moeten worden richting veilige, grootschalige groene waterstofproductie uit wind op zee. Offshore groene waterstofproductie maakt het mogelijk om grootschalige windparken ver op zee te ontwikkelen. Windenergie wordt uit gedemineraliseerd zeewater direct omgezet naar groene waterstof en kan via de bestaande of nieuwe gasinfrastructuur getransporteerd worden. Hierdoor kunnen offshore windprojecten sneller worden gerealiseerd tegen aanzienlijk lagere maatschappelijke kosten. Ik ben dan ook erg blij dat we de complete installatie nu onshore kunnen testen, ter voorbereiding op het transport naar het platform op zee voor de laatste test: offshore groene waterstofproductie.”

‌Daarnaast zal PosHYdon ook meedoen in een praktijkpilot voor Garanties van Oorsprong voor groene waterstof en de aanstaande migratie naar Europese waterstof-certificaten. Deze pilot, waarbij ook andere partijen aan kunnen sluiten, wordt gepland via HyXchange. Neptune Energy Netherlands (Eni) heeft eerder deelgenomen aan de HyXchange certificeringspilot in 2022.
Over PosHYdon
In het PosHYdon-project wordt een flink aantal lessen geleerd over de offshore productie van groene waterstof. Dit maakt het project essentieel voor een soepele uitrol naar grootschalige productie, zoals beoogd met de Esbjerg-ambities voor 2050.
PosHYdon streeft ernaar de integratie van drie energiesystemen in de Nederlandse Noordzee te valideren: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof en zal de installatie omvatten van een waterstofproductie-installatie op het door Neptune Energy (Eni) geopereerde Q13a-A-platform. Dit platform was het eerste volledig groene geëlektrificeerde platform in de Nederlandse Noordzee.
De groene waterstof wordt met het gas vermengd en via de bestaande gasleiding naar de kust getransporteerd. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daartoe de bijmengspecificaties verhoogd van 0,02% naar 0,5% waterstof. De elektrolyser van 1 MW zal het windprofiel van windpark Luchterduinen volgen.
Tijdlijn
Mei 2024 – test PosHYdon bij InVesta, Alkmaar
Tweede helft 2024 – PosHYdon live op de Noordzee
Consortium partners
Het PosHYdon consortium bestaat uit 15 publieke en private organisaties: Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy, Emerson, Nexstep, TNO, Neptune Energy Netherlands (Eni), Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME, TAQA, Eneco en EBN.
Partners in het Q13a A platform: Neptune Energy (operator 50%), EBN B.V. (40%) en TAQA Offshore B.V. (10%)
TNO Energy projects

Adres

Diamantweg 38
‌1812 RC Alkmaar

contact

‌Peter Simões
‌Directeur InVesta
‌‌+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org

Volg ons