Nederlandse overheid stapt via EBN in offshore groene waterstofpilot PosHYdon

De Nederlandse overheid sluit zich als actieve partner aan bij het PosHYdon-project via Energie Beheer Nederland (EBN). Dit project is uniek omdat het voor het eerst drie energiesystemen op zee combineert: wind, gas en waterstof. Op een bestaand gasplatform in de Noordzee gaat PosHYdon groene waterstof produceren. Dit is een belangrijke stap voor de toekomst van duurzame energie in Nederland en Noordwest Europa. Het project gaat nu de laatste fase in: de opstelling wordt in mei 2024 op land bij InVesta getest. Daarna is de eerste productie van waterstof op het door Neptune Energy geopereerde platform gepland voor de tweede helft van 2024.

Michel Heijdra, Directeur-Generaal Klimaat & Energie bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat: “We staan aan de vooravond van het grootschalig ontwikkelen van de Noordzee als motor van de energietransitie. Hierin zal elektrolyse op zee een belangrijke rol spelen. In PosHYdon worden de eerste stappen gezet om dit te realiseren. Daarom ziet EZK dit als een essentieel project. Deelname van EBN in het consortium garandeert een voldoende grote omvang van het project en zorgt ervoor dat de geleerde lessen in de toekomst worden meegenomen.”

Jan Willem van Hoogstraten, CEO van Energie Beheer Nederland: “PosHYdon speelt een sleutelrol in de realisatie van de groene waterstof economie. Een ambitieus, maar ook uitdagend project met een onmiskenbaar publiek belang. EBN voelt een grote verantwoordelijkheid om het succes van PosHYdon te helpen borgen. Voor de energietransitie in Nederland en in Noordwest Europa.”

Over het PosHYdon Project
PosHYdon is een baanbrekend project waarbij we ongeveer 80% van de kennis opdoen over het produceren van groene waterstof op zee. Dit maakt het een sleutelproject voor de toekomstige grootschalige productie van groene waterstof, in lijn met de Esbjerg ambities voor 2050.

Het project brengt drie energiesystemen samen in de Noordzee: windenergie, gaswinning en waterstofproductie. Dit gebeurt op het Q13a-A platform van Neptune Energy, het eerste volledig groen geëlektrificeerde productieplatform in de Nederlandse Noordzee, gelegen zo'n 13 kilometer van de kust van Scheveningen.

Een belangrijk onderdeel van PosHYdon is het mengen van de geproduceerde groene waterstof met gas. Dit mengsel wordt via bestaande gaspijpleidingen naar de kust vervoerd. Om dit mogelijk te maken, heeft het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat de bijmengspecificaties voor waterstof verhoogd van 0.02% naar 0.5%. De 1 MW electrolyser zal het windprofiel van windpark Luchterduinen volgen.

Consortiumpartners
Het PosHYdon-consortium bestaat uit: Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy, Emerson, Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME, TAQA, Eneco en EBN.
Fotobijschrift 1: het Q13a-A platform van Neptune Energy
TNO Energy projects

Adres

Diamantweg 38
‌1812 RC Alkmaar

contact

‌Peter Simões
‌Directeur InVesta
‌‌+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org

Volg ons