Kennis- en netwerkbijeenkomst Waterstof Noord-Holland

Op 23 maart waren Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Omgevingsdienst IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te gast bij InVesta. In de Samenwerkingsagenda 2022-2024 van de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten is waterstof als thema opgenomen met als doel om een robuust regionaal netwerk te vormen gericht op versterking van kennis en samenwerking.

‌De omgevingsdiensten spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de waterstofambities in Noord-Holland. De uitvoering van de gerelateerde vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH) ligt bij omgevingsdiensten, ieder vanuit zijn eigen rol en taak. Gezien de urgentie van de klimaatopgave sturen de overheden waar mogelijk op versnelling van de vergunningverlening. Europees wordt deze versnelling sinds 1 januari zelfs afgedwongen door middel van een noodverordening. Vroegtijdig betrokken raken en goed voorbereid zijn op de vraag, denk aan kennis, netwerk en capaciteit, dragen ook bij aan de versnelling.

Tijdens de bijeenkomst bij InVesta is een goede basis gelegd voor samenwerkingsafspraken gericht op de waterstofopgave in Noord-Holland. New Energy Coalition gaf de omgevingsdiensten een presentatie, waarna de deelnemers een rondleiding kregen bij InV esta en het eerste waterstoftankstation in Noord-Holland Noord.
TNO Energy projects

Adres

Diamantweg 38
‌1812 RC Alkmaar

contact

‌Peter Simões
‌Directeur InVesta
‌‌+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org

Volg ons