TNO

TNO ontwikkelt kennis en technologie met en voor de markt om de overgang naar een duurzame energiehuishouding mogelijk te maken. TNO ontwikkelt in samenwerking met een consortium van partijen de MILENA-OLGA-technologie. Rondom deze technologie gaat TNO in samenwerking met vele ander partijen innovaties door ontwikkelen, zoals de productie van BTX of waterstof. Ook heeft TNO specifieke expertise op het gebied van de voorbehandeling van biomassa, zoals Pyrolyse en de Torrwash Technologie.

TNO beschikt over een MILENA-OLGA pilotinstallatie welke voor testen op laboratorium schaal kan worden ingezet. Daarnaast heeft TNO een pilotinstallatie van een superkritische water vergasser welke bij InVesta in Alkmaar geïnstalleerd gaat worden, zodat er unieke mogelijkheden ontstaan voor het testen van de omzetting van “natte” biomassastromen zoals zeewier, mest en slib naar syngas.
Bezoek de website

Unieke kansen voor wetenschap, bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en innoverende bedrijven.

Neem contact op

Adres

Postbus 1044
‌ 1810 KA Alkmaar‌

Contact

‌Peter Simões
Directeur InVesta
+31 (0)6 270 33 412
info@investa.org